11 Product-led Growth technik, ze kterých může profitovat každý

Víte, který prodejní model podle průzkumů využívá většina nejrychleji rostoucích technologických firem? Sales-led, Product-led nebo Hybrid? A jak jeho výhody využít bez ohledu na to, který přístup využíváte vy, k tomu, abyste rostli 2⨉ rychleji než konkurence?

11 Product-led Growth technik, ze kterých může profitovat každý

Pro rychlé připomenutí připojím schémata všech tří modelů (zdroj: https://www.mkt1.co/).

Sales-led Growth Model
Klikněte pro zvětšení.
Product-led Growth Model
Klikněte pro zvětšení.
Hybrid GTM Model

Velmi často se tech companies nachází někde na škále vymezené těmito třemi modely. S využitím 11 parametrů se dá SaaS segment rozdělit na 3 skupiny (zdroj: Openview; což je mimochodem investorská parta, která pojem Product-led Growth kdysi poprvé uvedla v život).

Schválně se zkuste otestovat, i když se nepovažujete za čistý SaaS, kolik kritérií splňujete a do jaké skupiny patříte.

Test využití PLG technik
  • 9+ → jste leadery profitujícími z Product-led Growth technik
  • 4–8 → jste kandidáty stát se leaderem
  • 0–3 → nejvíce se podobáte tradičním SaaS firmám (zaměřeným převážně Sales-led Growth)
Zdroj: https://openviewpartners.com/. Klikněte pro zvětšení.

Z výzkumu vychází, že Product-led Growth leadeři (9+ kritérií) si vedou výrazně lépe než tradiční SaaS firmy. Ačkoli data za rok 2023 ještě nemáme, dá se předpokládat, že rozdíl bude i nadále platit.

Zdroj: https://openviewpartners.com/. Klikněte pro zvětšení.

Jak se firmám z různých industries a dle velikosti jejich zákazníků daří přecházet od Sales-led k efektivnější Product-led strategii (dále PLG)? Nejpomaleji se PLG prosazuje ve firmách, které mají méně technicky zdatné typy kupujících nebo kde se na rozhodování o nákupu podílí více zainteresovaných stran. V takových případech ještě stále převažuje Sales-led přístup.

💡
Z Product-led Growth technik mohou významně profitovat i společnosti, které se za (čistě) PLG nepovažují.

Z toho, co v SYMBIU pozorujeme, mohu s klidným svědomím říct, že z PLG principů vyjádřených výše uvedenými 11 kritérii mohou profitovat i firmy, jejichž dosavadní lead gen stojí primárně na práci sales týmu. Vede totiž k výraznému zlevnění a zefektivnění růstu a škálování businessu.

S těmito principy pracujeme i v rámci produktového marketingu, který technologickým firmám v SYMBIU pomáháme řešit. Nabízíme ho formou subscription na PMaaS – Product Marketing as a Service. Klidně mi napište, ještě máme pár slotů volných.